Kolonoskopi Sigmoidoskopi

İnce ve esnek bir boru ile anüsten girilerek bütün kalın bağırsağın ve ince bağırsakların son 10-15 cmlik kısmının görüntülenmesi yöntemidir. İşlemden önce bağırsakların ağızdan alınan ilaçlarla temizlenmesi gerekir. Rektosigmoidoskopide ise kalın bağırsağın anüse yakın kısmının ( son 20-25 cm. )incelemesi yapılır.Kolonoskopi kalınbarsak hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntem olduğu gibi, polip ve benzeri kanser öncesi lezyonların ameliyata gerek kalmadan alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korumaktadır.

Makattan kan gelen veya dışkıda gizli kan bulunan 40 yaş üzeri kişilerde, kansızlığı olan menapozdaki bayanlarda, 50 yaşını aşmış herkese kolon kanseri ve kolon polibi araştırılması amacıyla kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Birinci dereceden akrabalarında kolon kanseri olanların ise, akrabalarında çıktığı yaştan 10 yıl önce başlayarak kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip denen iyi huylu tümörlerin üzerinde gelişir. Tarama amaçlı yapılan kolonoskopi, kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını sağlar. Bu sayede kolonoskopi, hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalınbarsağından polip alınan hastalarda, polibin türüne göre, 1 ile 3 yılda bir takip kolonoskopiler yapılması gerekir.

Kolon kalın barsak, rektum ise kalın barsağın en son bölümüne verilen addır. İyi huylu tümörleri polipler, kötü huylusu ise kanserdir. Giderek artan sıklıkta görülen kanser türüdür. Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. En sık görülen meme, akciğer, prostat kanserlerinden sonra kadın ve erkekte üçüncü sırada görülen kanser türüdür. 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar, 80 yaşında zirveye ulaşır. Çok erken dönemde tanı konma şansı ve komple tedavi edilme imkanı vardır. Önemli olan gerekli rutin kontrolleri yaptırmak, hastalık hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Yukarı