Hemoroidin ameliyatla tedavisi:

Halk arasında bıçaklı ameliyat denen tedavi genel anestezi altında yapılır. Yapısı bozulmuş, makattan sarkmış damarlı doku ( hemoroidal hastalık ) bütün olarak barsak içerisinden başlayıp dışarı taşan dokularla birlikte kesilerek çıkartılır. Kalan yara yeri dikilir.45 gün iyileşme süresi vardır. Ameliyat sonrası özellikle 15 gün oldukça ağrılıdır. Çok düşük ihtimal de olsa tutmazlık, darlık, akıntı ihtimalleri vardır.

Hemoroidin lazerle tedavisi:

Lazerin ameliyatta kullanımı bıçaklı ameliyattan farksızdır. Aynı işlem yapılır. Burada doku bistüri yerine lazerle kesilir. Ayrıca yine genel anestezi altında hemoroid dokusunun lazerle yakılması söz konusudur ancak ileri hemoroidlerde uygulanmaz. Band ligasyon daha pratik, anestezi gerektirmeyen, risksiz özellikleri nedeniyle öncelikli tercih edilir.

Longo ameliyatı

Bu yöntem de genel anestezi altında yapılır. Hemoroid dokularına dokunulmaz, hemoroidlerin 4 cm. Kadar üzerinden 3-4 cm. genişliğinde mukoza dokusu özel tek kullanımlık bir aletle kesilerek çıkartılır, böylece makattan sarkan dokular 3-4 cm. yukarı çekilmiş besleyen damarlar bağlanmış olur. Ağrı klasik ameliyattan daha az, şifa daha hızlıdır.

Hemoroidde ne zaman ameliyatla tedavi gereklidir?

İlk üç evrede tedavi olunmadığında hastalık ilerleyerek dördüncü evreye gelir, yani tüm memeler makat dışına sarkar, artık ameliyatsız tedavi için çok geçtir ve ameliyat gerekir.

Hemoroid ameliyatının riskleri

Ameliyat günü çok şiddetli olmak üzere 15 gün kadar ciddi ağrılar olur. Tam iyileşme yaklaşık 45 gün kadar sürer. Çok çok nadir olmakla beraber ameliyat sonrası gaz ve tuvalet tutmada problem, ıslaklık, akıntı, darlık gelişebilir.

Yukarı